Historial

El grup LOBFI (LÒgica Borrosa i Fusió de la Informació) del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB és un dels grups d'investigació amb més difusió internacional i experiència d'aquesta universitat. L’origen del grup LOBFI es remonta al principi dels anys 80 tot i que, com a tal, es va crear l’any 1995 i des de llavors s’ha consolidat com un grup d’investigació punter i plenament reconegut, tant a nivell nacional com internacional, en el camp de la Lògica i els Conjunt Borrosos i les seves aplicacions. Actualment està format per 15 investigadors, concretament 14 doctors i 1 investigador en formació (veure lobfi.uib.cat/Equip-investigador/).

Les seves línies generals d’investigació són:

  • Funcions d’agregació i connectius lògics.
  • Anàlisis i processament d’imatges. Aplicacions al cas d’imatges mèdiques.
  • Sistemes d’ajuda a la presa de decisions. Presa de decisions en ambient borrós. Aplicacions en l’ajuda a la presa de decisions biomèdiques.

El grup LOBFI té una alta projecció tant a nivell nacional com internacional i manté contactes i bones relacions amb la major part dels grups espanyols i estrangers especialitzats en temes relacionats, tant teòrics com aplicats (veure lobfi.uib.cat/ca/produccio/contactes/1.html). Com a mostra del seu prestigi, el grup LOBFI fou l’elegit per a organitzar el congrés “1999 Eusflat-Estylf Joint Conference” on es va crear la Societat Europea de la Lògica i la Tecnologia Fuzzy (EUSFLAT) a partir de la ja existent Societat Espanyola (ESTYLF). A més a més, el grup LOBFI ha entrat a formar part des de la seva creació del “Institut de Investigació Sanitària de Palma” (IdISPa) i iniciat contactes amb diversos grups mèdics de Son Espases.

Per altra banda, el grup LOBFI porta molts d’anys treballant en els temes abans esmentats i fruit d’aquest treball presenta un volum de resultats considerable. Destacar per exemple que, des de la seva creació en 1995, la seva producció inclou:

  • Més de 100 articles publicats en revistes amb índex d’impacte (la majoria en el primer quartil de la seva branca).
  • Més de 70 publicacions en altres revistes i capítols de llibre.
  • Més de 160 comunicacions a congressos (nacionals i internacionals).
  • Una vintena de projectes d’investigació competitius (autonòmics i nacionals).

Des de molt abans de concretar-se amb el nom LOBFI, el grup ja estava funcionant com a tal i molts dels seus membres s’han anat formant precisament dins el propi grup. La formació de nous doctors ha estat de sempre un dels objectius principals del grup. D’aquesta manera el grup ha anat oferint constantment la possibilitat de realitzar tesis doctorals així com un bon nombre de cursos de doctorat en el Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB. Així molts dels actuals membres del grup s’han doctorat i han realitzat la seva tesi doctoral sota la direcció d’algun membre del grup més veterà, però també doctorands externs al LOBFI han trobat lloc per a doctorar-se en el grup.

Per una altra part, els contactes que el LOBFI manté amb molts altres grups nacionals i internacionals, especialitzats en camps afins al nostre facilita que qualsevol dels nostres doctorands pugui realitzar alguna estada en algun dels centres corresponents, tant nacionals com estrangers.