logo_lobfi

El grup LOBFI es divideix en dos nous grups


Degut a les seves dimensions i amb la intenció d'aconseguir una millor operativitat, el grup LOBFI ha decidit de mutu acord entre tots els seus membres dividir-se en dos grups. Aquesta divisió coincideix en el temps amb la jubilació i posterior nomenament com a professor emèrit de la UIB del Dr. Gaspar Mayor, IP del grup LOBFI. Els nous grups formats a partir del LOBFI són: 

  • MOTIBO, Grup de recerca en Models pel Tractament de la Informació. Informació Borrosa, amb el Professor Óscar Valero com a IP,
  • SCOPIA, Grup de recerca en Soft Computing, Processament d’Imatges i Agregació, amb el Professor Joan Torrens com a IP,

que seguiran, cadascun, línies semblants a les que es desenvolupaven en el grup LOBFI.Aquesta divisió serà oficial i efectiva a partir del 1 de gener de 2017, data a partir de la qual aquesta pàgina web deixarà de ser actualitzada. Podreu trobar més informació de cada un dels nous grups a les seves pàgines web: